AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
WARSZAWA

ul. Szpitalna 5, 00-031 Warszawa
tel. 22 827-28-63, 22 828-59-55
e-mail: wrr@azs.waw.pl